1
1

Onze werkwijze  

Heb je interesse in dagbesteding bij Zorgatelier Kwarté? Bij het aannemen van nieuwe cliënten hanteren wij meestal de volgende stappen:

  1. Kennismaking: in een kennismakingsgesprek met één van onze begeleiders geven wij meer informatie over Kwarté en horen wij graag meer over jou.
  2. Proefdag/dagdeel: als je wilt, kun je een dag of dagdeel actief mee komen draaien bij Kwarté. Op die manier heb je de mogelijkheid om de sfeer te proeven en te bekijken of er een klik is met de begeleiding en andere cliënten.
  3. Administratieve afhandeling: samen met jullie regelen we alles wat nodig is om de financiën en de administratie rond te krijgen.
  4. Persoonlijk gesprek: als je het wilt, horen we graag in een persoonlijk gesprek van je wat je wensen zijn. Wij geven aan welk aanbod we hebben en wat de mogelijkheden zijn om op je wensen in te spelen. Op basis hiervan schrijven we een passend programma, waarbij we ook je hulpvraag en doelen helder in kaart brengen.
  5. Oriënterende & observatieperiode (O&O-periode): de eerste 6 tot 8 weken noemen we O&O-periode. Op basis van de gegevens in het persoonlijke gesprek en wat we van je zien tijdens de dagbesteding, maken we een plan en afspraken, die we vastleggen in een persoonlijk dossier. Ook medische gegevens en protocollen worden hierin vastgelegd. Het plan wordt ondertekend en afgestemd met eventuele partner of andere begeleiders.
  6. Evaluatie: na een paar maanden evalueren we samen met jou, je eventuele partner, familie, mantelzorger(s) of andere begeleiding hoe het gaat.

Soms komt het voor dat een cliënt niet alle stappen wil doorlopen of dat het door omstandigheden niet nodig/wenselijk is om iedere stap (apart) te doorlopen. In dat geval kan het zijn dat niet alle stappen doorlopen worden. Vanzelfsprekend doen we dit altijd in goed overleg met de cliënt, zijn of haar eventuele partner en/of andere begeleiding.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op!

 

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Vermeld daarbij ons lidmaatschapnummer 4230.