1
1

Onze werkwijze  

Heb je interesse in dagbesteding bij Zorgatelier Kwarté? Bij het aannemen van nieuwe cliënten hanteren wij meestal de volgende stappen:

  1. Kennismaking: in een kennismakingsgesprek met één van onze begeleiders geven wij meer informatie over Kwarté en horen wij graag meer over jou.
  2. Proefdag/dagdeel: als je wilt, kun je een dag of dagdeel actief mee komen draaien bij Kwarté. Op die manier heb je de mogelijkheid om de sfeer te proeven en te bekijken of er een klik is met de begeleiding en andere cliënten.
  3. Administratieve afhandeling: samen met jullie regelen we alles wat nodig is om de financiën en de administratie rond te krijgen.
  4. Persoonlijk gesprek: als je het wilt, horen we graag in een persoonlijk gesprek van je wat je wensen zijn. Wij geven aan welk aanbod we hebben en wat de mogelijkheden zijn om op je wensen in te spelen. Op basis hiervan schrijven we een passend programma, waarbij we ook je hulpvraag en doelen helder in kaart brengen.
  5. Oriënterende & observatieperiode (O&O-periode): de eerste 6 tot 8 weken noemen we O&O-periode. Op basis van de gegevens in het persoonlijke gesprek en wat we van je zien tijdens de dagbesteding, maken we een plan en afspraken, die we vastleggen in een persoonlijk dossier. Ook medische gegevens en protocollen worden hierin vastgelegd. Het plan wordt ondertekend en afgestemd met eventuele partner of andere begeleiders.
  6. Evaluatie: na een paar maanden evalueren we samen met jou, je eventuele partner, familie, mantelzorger(s) of andere begeleiding hoe het gaat.

Soms komt het voor dat een cliënt niet alle stappen wil doorlopen of dat het door omstandigheden niet nodig/wenselijk is om iedere stap (apart) te doorlopen. In dat geval kan het zijn dat niet alle stappen doorlopen worden. Vanzelfsprekend doen we dit altijd in goed overleg met de cliënt, zijn of haar eventuele partner en/of andere begeleiding.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op!

 

Klachtenregeling

Wij horen graag als je niet tevreden bent over de zorg die geboden word vanuit Zorgatelier Kwarté. Het is dan fijn als je daarover met ons in gesprek wilt gaan. We hopen zo samen het probleem op te lossen. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen dan kun je onze Klachtencommissie inschakelen.

Via deze site https://klachtenportaalzorg.nl/voorwaarden-en-klachtenreglementen-van-klachtenportaal-zorg/ of een mail te sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl

Vermeld daarbij ons lidmaatschapnummer 4230.